<= 2009.09.30

2009.11.02 =>

Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἕνος ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

The question of serving Mammon supposes that Mammon wants your service, but I have anecdotal evidence that it doesn’t. Mammon factored in your quantity a long time ago and hasn’t had to think about you since. If you end up wearing its livery, you do so by accident.

God doesn’t want you either, and he certainly hasn’t laid up any treasure for you, but neither will he turn you away. That’s the consolation in serving him—no matter how bad the service, it won’t be spurned—but you aren’t told how to do it.

If you have layers, if the lower layers are calciferous grottoes, then you have to follow the water as it moves or you’ll upset the whole structure.

What moves the water.

 

<= 2009.09.30

2009.11.02 =>

up (2009.10)